Forbrukerorganisasjon

INTERESSEN FOR ØLer voksende. Mørke og aromatiske øltyper er på vei tilbake, og etterspørselen etter utenlandske spesialiteter øker.

NORØL ØNSKER Å SIKRE forbrukerne kvalitet og bredde til rimelige priser, ved å bidra til utviklingen av norsk ølkultur og ivareta norske bryggeritradisjoner.

VI MENER det er behov for en uavhengig organisasjon som kan formidle forbrukernes reaksjoner, både overfor myndigheter, allmennhet og næringsinteresser.

VI FRYKTER at myndighetene med forbudet mot å selge sterkøl i vanlige butikker kan oppnå at bl.a. norskprodusert bokkøl blir borte for godt. 

REKLAMEFORBUDET gjør det heller ikke enkelt for norske bryggerier å lansere nye ølslag, selv ikke om nyhetene har lavere alkoholinnhold.

BEDRE TILBUD av kvalitetsøl til norske forbrukere forutsetter en større bredde av norsk og utenlandsk sterkøl i Vinmonopolets utsalg, og at privatimport av mindre kvanta blir enklere.

 TYDELIG INFORMASJON til forbrukerne om alle ingredienser og tilsetninger i ølet, og om hvor det faktisk er brygget, er etter Norøls oppfatning en selvfølgelighet. 

STREKEN PÅ ØLGLASSET savnes! Sammen med oppslag om glassenes størrelse og pris gir den forbrukerne en garanti for at de får hva de betaler for. 

MONOPOLISERINGEN innen norsk bryggeriindustri er en trussel mot mangfold og tilbud, og situasjonen forverres stadig. Svært få land tillater et begrenset antall aktører å dominere markedet i den grad som tilfellet er i Norge.

DE SMÅ BRYGGERIENE trenger støtte. Vi tror det er disse bryggeriene som representerer fornyelsen og mangfoldet i norsk bryggerikultur.

 BRUK, MISBRUK OG HELSE.
Mange setter likhetstegn mellom øl og fyll. Vi vil fjerne dette stempelet. Sans for smaksmangfold og alkoholkultur ikke er forbeholdt vininteresserte. Nyere forskning har også dokumentert at et jevnt måteholdent ølinntak kan forebygge en rekke helseproblemer.  

SOM DEMOKRATISK og selvstendig organisasjon ledes NORØL gjennom allment valgte organer, med et årsmøte hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett.

EN EGEN SAMLERORGANISASJON, Norøl Breweriana Club er etablert og har jevnlige møter i Oslo.

ØLKLUBBER kan også være medlemmer i NORØL etter spesielle regler. Hittil er ca 40.000 ølinteresserte nordmenn knyttet til forbundet på denne måten.

INTERESSEN FOR HJEMMEBRYGGING er stor i ølmiljøet. Her samarbeider vi med Norbrygg, Norges eneste landsdekkende organisasjon for hjemmebryggere.

INTERNASJONALT er NORØL medlem i den europeiske fellesorganisasjonen EBCU, European Beer Consumers Union, der også bl.a. Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Polen, Storbritannia, Sveits, Sverige og Tyskland er representert.   

INNMELDING er enkelt. Send oss en melding over e-post! Husk du må være 18 år for å bli medlem. Så sender vi deg vedtekter og giroblankett for kontingent .  Kontingenten gjelder da for 12 måneder. Når innbetalingen er ordnet  mottar du medlemskort. Du får også tilsendt vårt medlemsblad ØLGJERD 3-4 ganger årlig, med løpende ølnytt og informasjon om bryggeribesøk, festivaler og øltreff.

Glemte vi å si det i alt alvoret? Øl er først og fremst trivsel, tradisjon, samvær og glede!

Lest 2777 ganger