tirsdag, 17 juni 2014 00:00

Skarp debatt om jakt på ølreklame

John Peter Hernes (H) og Arnt Heikki Steinbakk (Ap) fikk klar beskjed fra lederen av kommunens bevillingsseksjon da de to pirket borti kommunens nulltoleranse overfor alkoholreklame.

Publisert: 11.jun. 2014

Barpersonale med ølreklame på T-skjorter, kryptiske meldinger på Facebook og bilder av glass med tvilsomt innhold er bare noe av det rådmannen vil rydde vekk fra Stavangers utesteder.

Den kommunale skjenkekontrollen har i vår slått til mot flere utesteder og forlangt fjernet en rekke reklameobjekter fra skjenkelokalene. Gamle plakater, skjenkematter med bryggerinavn, t-skjorter med bryggerilogo er alt blitt pakket vekk eller teipet over, etter kommunale pålegg.

 I onsdagens møte i skjenkeutvalget ble den nye praksisen tatt opp av Arnt Heikki Steinbakk (Ap).

- Lov å bruke vett

- Dette er en sovende paragraf. Det beste hadde vært å la den sove. Det er ikke slik at folk som går inn på et utested, tror at det kun blir servert melkeprodukter og brus der, mente Steinbakk.

- Det er mange lover, men det er ikke dermed sagt at vi skal bruke vår dyrebare tid på å følge opp alle sammen. Vi må prioritere hva som er riktig og hva som er viktig. Det er også lov å bruke regel 0, at man skal bruke vett, sa skjenkeutvalgets leder, John Peter Hernes (H).

Bente Mellegård leder kommunens bevillingsseksjon. Hun ga klar beskjed om at håndhevelse av alkohollovens bestemmelser ikke er noe verken kommunens administrasjon eller politikere kan velge bort.

- Hårreisende

- Det er ganske hårreisende at vi blir oppfordret til å la være å følge opp når skjenkekontrollen melder fra om lovbrudd. Vi må følge opp rapporterte forhold. Vi kan ikke følge deres råd om å la være, sa Mellegård.

Hun fulgte opp med å be om støtte fra politikerne for den linje som nå blir ført.

- Dere uttaler dere gjerne til media før dere har snakket med oss, og gjerne før dere vet nok om saken. Jeg skulle gjerne sett at dere hadde tatt kontakt med oss først. Vi får mange tunge tilbakemeldinger, blant annet eposter med ufint innhold. Vi trenger støtte for den jobben vi gjør, og etterlyser det, sa Mellegård.

Tidligere i møtet hadde hun orientert om bestemmelsene om reklame i alkoholloven. De stammer fra 1975. Skjenkekontrollen har i lengre tid rapportert til kommunen om brudd på reklamebestemmelsene, men det er først i den senere tid at kommunen har fulgt opp med krav om fjerning og straffeprikker i boka.

- Loven og retningslinjene er svært detaljerte og strenge, og sier blant annet at brikker til å ha under glassene er lov, mens matter på disken ikke er lov. Hovedregelen er nulltoleranse, sa hun.

Loftsrydding

Arnt Heikki Steinbakk presiserte at han synes det er prisverdig at nye og unge saksbehandlere har tatt fatt på en loftsrydding i bevillingsseksjonen.

- Det har jeg all mulig respekt for. Jeg kjente ikke til at bestemmelsene i alkoholloven var så detaljerte. Jeg mener likevel dette er et regelverk som har overlevd sin tid. Det betyr ikke at vi skal skyte på pianisten når vi ikke liker musikken. Vi får heller skyte på de som kan gjøre noe med notene, og det er Stortinget, sa Steinbakk.

Marcela Molina (SV) sluttet seg ikke til kritikerne av hvordan regelverket blir håndhevet.

- Når lovverket er slik, vil ikke jeg definere noe som sovende paragrafer. Det er et signal jeg ikke ønsker å være med på å gi, sa hun.

- Vi skal ha respekt for norsk lov. Samtidig blir kommunen på en måte latterliggjort når Dickens må fjerne ting som har stått framme i lokalet i bortimot 50 år, sa Bjarne Kvadsheim (Sp).

Bransjemøte

John Peter Hernes mente å vite at Helsedirektoratet er i gang med et arbeid for å myke opp reglene, slik at gamle reklameplakater og - effekter kan gå klar av forbudet.

Bevillingsseksjonen hadde undersøkt status og funnet ut at de gamle lovreglene fortsatt gjelder. Direktoratet kan gi dispensasjon for slike effekter, men at skjenkestedet i så fall må søke spesielt om dette. Det skal bare ha blitt gitt 2-3 slike dispensasjoner de siste årene.

 

Tilleggsinformasjon

Lest 2473 ganger