tirsdag, 24 desember 2013 03:02

Verdiene er tapt

 128 av Larvik Mikrobryggeris aksjonærer har blitt tvangsinnløst.

Den 9. desember ble dette varslet i et brev til alle aksjonærene som samlet eide mindre enn ti prosent av aksjekapitalen.

I brevet begrunnes innløsingen slik: «Styret vurderte ulike tiltak for å tilføre selskapet nødvendig kapital, og så samtidig nødvendigheten av å handle raskt, for å unngå en situasjon der selskapet måtte begjære oppbud.»Det bekrefter medeier og styremedlem Leif Andersen.– Dette var det eneste alternativet til et oppbud, som ville betydd kroken på døra. Styret innstilte til oppbud i juni. Vår intensjon er at stedet skal overleve. Med få aksjonærer er det kortere vei til beslutning.

1 krone per aksje

Aksjonærene tilbys èn krone i løsningssum per aksje. De tre aksjonærene som står igjen som eiere gikk inn med kapital, og før dette var egenkapitalen i realitenen tapt, i følge brevet.Aksjonærene kan komme med innsigelser mot tilbudet om løsningssum skriftlig innen 8. februar 2014. Det er det foreløpig ingen som har gjort, forteller Andersen.– Hittill har det kommet èn e-post fra noen som sa de ikke var interessert i å få overført løsningssummen. Èn e-post fra 131 aksjonærer er ikke mye. Det har ikke kommet noen reaksjoner ellers.Han tror aksjonærene er mest opptatt av at stedet skal leve videre.– De fleste er glade for at Mikrobryggeriet består. Jobben og dugnadsinnsatsen som alle de tidligere aksjonærene har lagt ned ville vært bortkasta dersom selskapet måtte melde oppbud nå.

Har måttet rydde opp

Etter at Andersen og de to andre to aksjonærene tok over har det vært en del ting å ta tak i for å drifte bryggeriet skikkelig.– Det var mye verre stilt enn det vi visste da vi tok over. Jeg ønsker ikke å gå i detalj, men flere formaliteter i forhold til ansatte og offentlig myndighet var ikke i orden. Det daværende styret var kanskje ikke klar over disse forholdene, og det er nå ryddet opp i, forsikrer Andersen.

Av: Rachel Sande Jacobsen

 

Tilleggsinformasjon

Lest 2309 ganger