Skriv ut denne siden

Om Norøl

Norøl er en landsomfattende, ideell forbrukersammenslutning til fremme og utvikling av ølkultur. NORØL skal på generell basis arbeide for å høyne ølets status og

  •  drive aktivt informasjonsarbeid om øl og tilliggende emner overfor allmennhet, myndigheter, bransje og egne medlemmer
  •  overvåke, granske og søke å påvirke sentrale og lokale myndigheters tiltak vedrørende konsum, salg og produksjon av øl, slik at disse er til beste for allmennheten og forbrukerne 
  •  overvåke, granske og søke å påvirke produsenter, importører og omsetningsledd av øl slik at en høy faglig standard opprettholdes
  •  motvirke monopol- og kartelltendenser innen bransjen, medvirke til større mangfold og valgmuligheter til forbrukernes beste.
Lest 1937 ganger
LESS ERROR : load error: failed to find /hsphere/local/home/r41315/nor-ale.org/w3/templates/tx_zenith/less/styles/blue.lessLESS ERROR : load error: failed to find /hsphere/local/home/r41315/nor-ale.org/w3/templates/tx_zenith/less/styles/green.lessLESS ERROR : load error: failed to find /hsphere/local/home/r41315/nor-ale.org/w3/templates/tx_zenith/less/styles/orange.lessLESS ERROR : load error: failed to find /hsphere/local/home/r41315/nor-ale.org/w3/templates/tx_zenith/less/styles/purple.less