Sverige - Svenska Ölfrämjandet

Svenska Ölfrämjandet är en ideell riksförening som bildades 1985.

Föreningens syfte är, för att direkt citera våra stadgar: "att tillvarata de svenska ölkonsumenternas intressen ifråga om tillgång, kvalitet, urval och pris på öl. Vidare skall föreningen värna om öl gentemot andra alkoholhaltiga drycker samt sprida kunskap om öl och dess historia."

Rent praktiskt gör vi detta på ett antal olika sätt. En viktig del är att jobba för att förbättra ölsituationen för Dig som Ölkonsument i Sverige. Vi vill att du skall få tillgång till ett brett sortiment av öl var du än bor i Sverige.

I ett långsiktigt perspektiv arbetar vi med att öka förståelsen för öl som kvalitets- och kulturdryck. Stämpeln som simpel rusdryck måste ersättas med ett ökat anseende och respekt för öl som gammal kulturdryck.

Till de mera uppskattade delarna av verksamheten hör våra medlemsmöten där vi provar och diskuterar öl. En annan uppskattad del är våra bryggeribesök runt om i Sverige.

Tilleggsinformasjon

  • Land: Sverige
  • Ekstra søkeord: EBCU
Lest 11329 ganger