onsdag, 18 juni 2014 00:53

Lysozym i øl (konserverings middel)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 471/2012 av 4. juni 2012 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av lysozym (E 1105) i øl...Commission Regulation (EU) No 471/2012 of 4 June 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of lysozyme (E 1105) in beer...

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at lysozym (E 1105) godkjennes brukt som konserveringsmiddel i øl.

De fleste bryggerier sterilfiltrerer eller pasteuriserer ølet for å unngå bakteriell forringelse under lagring. Enkelte øl krever en ettergjæring etter at ølet er tappet på flaske eller på fat. For å oppnå levedyktige mikroorganismer etter tapping kan ikke ølet pasteuriseres eller filtreres, og det er derfor et teknologisk behov for konserveringsmiddel som hemmer oppvekst av melkesyrebakterier.  
Det er dokumentert at lysozym (E 1105) er et velegnet antibakterielt middel som hindrer vekst av melkesyrebakterier, og dekker det teknologiske behovet som konserveringsmiddel i de typene øl som er beskrevet. Lysozym er vurdert av EFSA som et tilsetningsstoff uten spesifikk ADI (akseptabelt daglig inntak). Derfor vil den mengden som tilsettes for å oppnå ønsket teknologisk effekt, ikke innebære noen helsemessig risiko.   
Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 24. juni 2012, og ikke først fra 1. juni 2013 som er tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, skal gjelde fra.

Tilleggsinformasjon

  • Kilde: rejeringen.no
  • Forfatter: rejeringen.no
Lest 13671 ganger Sist redigert torsdag, 19 juni 2014 16:44